Kopie Bytový dům ulice Artura Krause

činnosti

 • DSP
  • dokumentace pro stavební povolení
  • zajištění stavebního povolení
 • DPS
  • dokumentace pro provedení stavby
  • zajištění výběrového řízení dodavatele stavby
  • dokumentace pro dotační program Zelená úsporám
  • vyřízení dotace
  • rozpočet stavby
 • TDI
  • technický dozor investora
 • BOZP
  • plán a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • kolaudace

projekt
Snížení energetické náročnosti BD v ulici A. Krause v Pardubicích

investor
Sdružení nájemníků A. Krause

místo
Sídliště Dukla, Pardubice

rok
2010–2012