Kopie Bytový dům ulice Erno Košťála

činnosti

 • DSP
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace – změna stavby před dokončením
  • zajištění stavebního povolení
  • zajištění výběrového řízení dodavatele stavby
  • dokumentace pro dotační program Zelená úsporám
  • vyřízení dotace
  • rozpočet stavby
 • TDI
  • technický dozor investora
 • BOZP
  • plán a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • kolaudace

projekt
Regenerace bytového domu v ulici Erno Košťála v Pardubicích

investor
SVJ Studánka

místo
Sídliště Dubina, Pardubice

rok
2010–2012