Kopie Bytový dům ulice Na Labišti 527-530

činnosti

 • DSP
  • dokumentace pro stavební povolení
  • zajištění stavebního povolení
 • DPS
  • dokumentace pro provedení stavby
  • dokumentace pro dotační program Zelená úsporám
  • vyřízení dotace
  • rozpočet stavby
 • TDI
  • technický dozor investora
 • BOZP
  • plán a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • kolaudace

projekt
Oprava a zateplení objektu bytového domu Na Labišti 527-530, Pardubice

investor
SVJ 527-530 Na Labišti

místo
Sídliště Polabiny, Pardubice

rok
2011–2012