Kopie Bytový dům ulice Víta Nejedlého

činnosti

 • DSP
  • dokumentace pro stavební povolení
  • zajištění stavebního povolení
  • dokumentace pro dotační program Zelená úsporám
  • vyřízení dotace
  • rozpočet stavby
 • TDI
  • technický dozor investora
 • BOZP
  • plán a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • kolaudace

projekt
Revitalizace bytového domu v ulici Víta Nejedlého, Chrudim

investor
SVJ Víta Nejedlého

místo
Ulice Víta Nejedlého, Chrudim

rok
2009