Administrativní a reprezentativní prostory Junker Holice

činnosti

STUDIE_atelier Archicats

DSP _ dokumentace pro stavební povolení
_ zajištění stavebního povolení
_ rozpočet stavby

REALIZACE
_ realizace stavby – generální dodavatel

AD _ autorský dozor
_ kolaudace

projekt
Rekonstrukce administrativních a reprezentativních prostor EJH

investor
Erwin Junker Grinding Technology a.s.

místo
Holice v Čechách

rok
2011

poznámky

Veškerá činnost ve spolupráci s ateliérem Archicats