Cyklostezka Lázně Bohdaneč

činnosti

DSP 
_ dokumentace pro stavební povolení
_ zajištění stavebního povolení

DPS 
_ dokumentace pro provedení stavby

projekt
Prodloužení cyklostezky Pod Vodárnou (Ráj)

investor
Město Lázně Bohdaneč

místo
Lázně Bohdaneč

rok
2010

poznámky