Inženýrské sítě a komunikace Rohovládová Bělá

činnosti

TDI
_ technický dozor investora
_ kolaudace

projekt
Základní technická vybavenost a komunikace pro novostavby 8 RD

investor
Soukromá osoba

místo
Rohovládová Bělá

rok
2011 - 2012

poznámky