Sportovní areál Obří Sud Javorník

činnosti

TDI
_ technický dozor investora
_ kontrolní činnost pro spolufinancující banku

projekt
Rekreačně sportovní areál Obří sud - Javorník

investor
VANE International s.r.o.

místo
Javorník

rok
2010 - 2011

poznámky
Investiční náklady 188,67 mil