Paramo Kolín

činnosti

DSP 
_ dokumentace pro stavební povolení
_ zajištění stavebního povolení

DPS
_ dokumentace pro provedení stavby

SPS 
_ dokumentace skutečného provedení stavby

projekt
Rekonstrukce skladovacích nádrží a realizace havarijní jímky Paramo Kolín

investor
Paramo a.s.

místo
Kolín

rok
2012