Parkovací dům Karlovina

činnosti

TDI
_ technický dozor investora
_ kolaudace

projekt
Opravy podlah parkovacího domu Karlovina

investor
Pardubický kraj

místo
Pardubice - Karlovina

rok
2011

poznámky