Dopravní a technická infrastruktura Horoušánky

činnosti

DSP
_ dokumentace pro stavební povolení
_ zajištění stavebního povolení
_ rozpočet stavby

projekt
Technická vybavenost a přípojky splaškové kanalizace a vodovodu pro 35 RD v Horoušánkách

investor
Sdružení U tří svatých

místo
Horoušánky

rok
2011 - 2012

poznámky