Výrobní hala Dolní Ředice

činnosti

BOZP _ plán a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

KONZULTACE _ konzultační a poradenské činnosti

projekt
Výstavba výrobní haly v Dolních Ředicích

investor
MSSL Advanced Polymers

místo
Dolní Ředice

rok
2009 - 2014

poznámky