Výrobní závod JUNKER Holice

činnosti

DSP  _ dokumentace pro stavební povolení

       _ zajištění stavebního povolení

DZS  _ dokumentace pro výběr dodavatele

       _ rozpočet stavby

AD   _ autorský dozor

       _ kolaudace

projekt
Energetické úspory objektů závodu Holice

investor
Erwin Junker Grinding Technology a.s.

místo
Holice

rok
2011 - 2012

poznámky